Egna problem


Vill du sluta med droger eller alkohol men tänkt att du inte klarar det på egen hand och vill ha hjälp? Är du orolig för din hälsa och hur drogerna påverkat dig? Vi erbjuder stöd i olika former för dig. Besöken hos oss är avgiftsfria och vi har inget remisstvång.

Behandlingsgruppen vänder sig till dig som bor i Göteborg.

Frågor till dig som använder droger

  • Vill du sluta ta droger men tänkt att du inte klarar det på egen hand och vill ha hjälp?
  • Är du orolig för din hälsa och hur drogerna påverkat dig?
  • Har din familj påverkats av ditt droganvändande? Är din familj orolig för dig?
  • Är du anhörig eller vän till en person med narkotikaproblem?  Känner du dig ensam i den situationen och behöver någon att prata med?

Det här erbjuder vi

  • enskilda samtal
  • par- och familjesamtal
  • krissamtal
  • information om narkotika och hur den påverkar din hälsa
  • återfallsprevention

Kontakta oss så samtalar vi om vilket stöd som passar för dig. Dina anhöriga och närstående kan också få stöd av oss. Läs mer på sidan Anhöriga och närstående.

Besöken hos oss är avgiftsfria och vi har inget remisstvång.

Bra att veta

Är du under 21 år och använder droger kan du vända dig till någon av Göteborgs Mini-Marior.

Mer att läsa om beroenden och missbruk

På sidan Läs mer hittar du länkar till webbplatser som kan vara av värde för dig där du kan läsa mer.