Somaliska

Om behandlingsgruppen på somaliska.

Kooxda iswiidhishka ee daaweynta dhibaatooyinka maan-dooriyaasha

Haddii ay da’daadu ka weyntahay 20 jir isal markaana ad isticmaasho maan-dooriye oo aad rabto ama aad ku fikireyso in aad iska joojiso waxaa aad u iman kartaa kooxda iswiidhishka ee daaweynta maan-dooriyaasha. Wax lacaga uma baahnid in aad bixiso haddii aad rabto in aad na soo booqato. Xitaa haddii aad tahay qof qaraabo la ah qof ay dhibaato ka haysato isticmaalka maan-dooriyaasha waxaan ku siin karnaa caawimaad khamaarka waan ku soo dhaweyn doonaa haddii aad nala soo xidhiidho

Waxaan magaalada kaga naala saddex meelood oo kala duwan

Fadlan nala soo xidhiidh:

Kooxda daaweynta senterka -Galbeedka (Centrum-Väster)
Lambarka telefoonka: 031-367 92 92
E-post: behandlingsgruppen.centrum-vaster.for.drogproblem@socialcentrum.goteborg.se

Ciwaanka booqashada (Besöksadress): Södra Allégatan 1
Webbplats: www.goteborg.se/behandlingsgruppencentrumvaster

Kooxda daaweynta Hisingen
Lambarka telefoonka: 031-367 93 13
E-post: behandlingsgruppen.hisingen.for.drogproblem@socialcentrum.goteborg.se

Ciwaanka booqashada (Besöksadress): Gamlestadsvägen 3b
Webbplats: www.goteborg.se/behandlingsgruppenhisingen

Kooxda daaweynta woqooyi bari (Nordost)
Lambarka telefoonka: 031-367 92 80
E-post: behandlingsgruppen.nordost.for.drogproblem@socialcentrum.goteborg.se

Ciwaanka booqashada (Besöksadress): Gamlestadsvägen 3b
Bogga intenetka: www.goteborg.se/behandlingsgruppennordost