Aktuellt

  • Nytt arbetssätt ger trygghet för döva med hemtjänst och bättre arbetsmiljö

    Publicerad 9 maj 2023
    När Åkerhus Vård- och omsorgsboende hittade ett nytt arbetssätt i hemtjänsten för döva blev det bättre för både hyresgäster och de teckenspråkskunniga medarbetarna. Nu är Åkerhus unika i Sverige med att centralisera teckenspråkstolkningen. - Nu finns vi till för fler omsorgstagare, men behovet av te
  • Hyresgäster på Åkerhus testade ny välfärdsteknik och digitala lösningar

    Publicerad 12 februari 2021
    På vård- och omsorgsboendet Åkerhus i Önnered har personal intervjuat de boende om vad de vill ha för välfärdsteknik och digitala lösningar. Många förslag kom in, tre valdes ut som de boende sedan fick testa. Det var trygghetslarm, ljusautomatik och interaktiva informationstavlor.