Lämna synpunkter

För att vi ska kunna utvecklas och ge en så bra omsorg som möjligt vill vi att du berättar vad du tycker.

Om det gäller brister i vår omsorg kan du lämna synpunkter via synpunktsformulär här på webben, skriva ett brev eller skicka ett mejl till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan även lämna dina synpunkter genom att prata direkt med personalen eller med ansvarig chef.

Synpunktsformulär 

För att det ska vara tydligt vad du som bor på ett av Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden kan förvänta dig ger vi dig några löften. Vi kallar dem värdighetsgarantier. 

Värdighetsgarantier

Om det gäller allmänna förbättringar kan du engagera dig i brukarråd eller anhörigråd på vård- och omsorgsboendet. Du kan också kontakta pensionärsrådet.