Teckenspråkig hemtjänst


Från Åkerhus Vård- och omsorgsboende utgår den teckenspråkiga hemtjänsten. De stöttar döva och dövblinda utifrån det stöd som behövs för att leva ett självständigt liv.

Hemtjänst för teckenspråkiga är ett komplement till den ordinarie hemtjänsten. Den vänder sig till personer som är teckenspråkiga döva eller dövblinda och bor i Göteborg och som är i behov av stöd som inte kan ges av ordinarie hemtjänst.

Alla som arbetar med teckenspråkigt stöd är fullt teckenspråkiga och kan stötta den som har behov av hjälp på samma sätt som hörande hemtjänst och ledsagare, på deras villkor. Den teckenspråkiga hemtjänsten stödjer döva och dövblinda utifrån den hjälp de har behov av för att kunna leva ett självständigt liv.

Personalen har god kännedom om dövas livsvillkor, situation och förutsättningar. De kan fungera som brobyggare och länk mellan omsorgstagaren och annan hemtjänst, vård, myndigheter eller andra samhällskontakter. De stöttar också i sysslor i det egna hemmet eller ledsagar vid ärenden i vardagen.

Den teckenspråkiga hemtjänsten utgår från Åkerhus Vård- och omsorgsboende.

Mer om hemtjänst hittar du på goteborg.se