En stor byggkran har placerats på bygget som ska hjälpa till med logistiken och placera tungt material på rätt plats.

En ny skola börjar växa fram


Publicerad 22 november 2023

Bygget av den nya Åkeredsskolan har pågått i några månader. Nu väntar en viktig milstolpe - gjutningen av bottenplattan. Snart kan vi alltså se formen i marken av den nya skolan.

En ny skola börjar växa fram

Bygget av den nya Åkeredsskolan har pågått i några månader. Nu väntar en viktig milstolpe - gjutningen av bottenplattan. Snart kan vi alltså se formen i marken av den nya skolan.

– Sedan vi tog första spadtaget efter sommaren har allt gått enligt plan. Det betyder att vi, om inget oförutsett inträffar, följer tidplanen för en ny skola till höstterminen 2025. Ingegärd Arkelid, projektledare på stadsfastighetsförvaltningen.

I slutet av november kommer de på bygget att gjuta med cirka 240 kubikmeter betong! Och det är många betongleveranser som ska komma in till skolan. För dig som besöker bygget kan du också nu se att det har tillkommit en byggkran. Byggkranen ska användas för att flytta tungt material till rätt plats.

– Det har varit en lång och krokig väg, och det känns mycket bra att vi nu börjar se det konkreta målet, en ny och större skola för barnen, mitt i Åkered, som kommer hela området till nytta i många år framöver, säger Ingegärd Arkelind.

Pålningen var något som märktes av i området intill skolan, men var lyckligtvis under en kort period.

– Under den begränsade tiden som det pålades upplevdes såklart bygget som störande för elever och medarbetare intill bygget. Men nu märker vi knappt av att det byggs en skola precis intill vår undervisning. Vi har väl vant oss tror jag. Även under rasterna leker eleverna utan att bry sig så mycket om byggarbetsplatsen intill, säger Anna Brokstorp, lärare på Åkeredsskolan.

Läraren kommer att försöka låta klassen följa bygget kopplat till undervisningen i teknik. De hoppas kunna göra ett studiebesök på bygget när de har kommit lite längre.

Visionsbild av Åkeredsskolan.

Visste du att...

På Åkeredsskolan använder vi en betong som tillverkats med 10 procent mindre koldioxid än Svensk betongs branschstandard. Det är cementen i betong, bindemedlet, som är den stora miljöboven. Den står för 90 procent av utsläppen från betong. I grönare betong har man hittat andra produkter, som till exempel slagg från stålindustrin, som kan ersätta cementen och är snällare mot klimatet. Vi följer Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som säger att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation ska halveras till 2025 jämfört med 2020 års nivåer.

Nyhetsbrev om bygget

För dig som vill följa bygget löpande så kommer Stadsfastighetsförvaltningen att skicka nyhetsbrev under tiden som bygget pågår. I nyhetsbrevet får du information om hur den nya skolan tar form, och vi håller dig uppdaterad om när vi gör moment som kan märkas av i närområdet. 

Läs tidigare utskick:

Anmäl dig till att få nyhetsbrevet här.