Dialog med vårdnadshavare

I utredningen kommer båda förvaltningarna ha dialog med brukarråden för Åkeredsskolan och Näsetskolan. I brukarråden sitter vårdnadshavare från båda skolorna och fungerar då som representanter för alla vårdnadshavare. Anteckningar efter möten med brukarråden kommer vi att lägga på denna sida.

Vi kommer att fortsätta hålla alla vårdnadshavare uppdaterade kring vad som sker i utredningen. Vi undersöker också möjligheten för andra sätt att ha dialog, men just nu är det brukarråden som representerar vårdnadshavare.

Anteckningar från brukarmöte

Anteckningar från brukarrådsmötet 7 april 2022

Anteckningar från brukarrådsmötet 9 maj 2022

Anteckningar från brukarrådsmötet 1 juni 2022

Anteckningar från brukarrådsmötet 27 oktober 2022

Utskick

Utskick fortsatt utredning av Åkeredsskolans evakuering 220831