Om evakueringen


I evakueringsutredningen kommer båda förvaltningarna ha dialog med brukarråden för Åkeredsskolan och Näsetskolan. I brukarråden sitter vårdnadshavare från båda skolorna och fungerar då som representanter för alla vårdnadshavare. Anteckningar efter möten med brukarråden kommer vi att lägga på denna sida.

Den nya skolan i Åkered har fått bygglov. Nu har vi äntligen en möjlighet att bygga en ny skola för cirka 600 elever! För att bygget ska kunna starta behöver vi flytta de delar av skolan som står på skolfastigheten, därefter påbörjar vi bygget som kommer att ta cirka 2 år.

Politikerna i grundskolenämnden och stadsfastighetsnämnden fattade den 25 och 26 april beslut om vart Åkeredsskolans elever ska ta vägen under tiden som den nya skolan byggs. Lösningen blir att en del av eleverna går kvar i de skolmoduler som står bredvid skolfastigheten, och några klasser får gå i den nybyggda Slottsbergsskolan i Frölunda.

Det innebär att skolmodulerna på skolfastigheten kommer att tas bort sommaren 2023. Därefter kommer bygget av den nya skolan att kunna starta.

Under läsåret 2023/2024 kommer elever som börjar årskurs 5 från Näsetskolan samt årskurs 6 från Åkeredsskolan att ha sin undervisning på Slottsbergsskolan. Skolskjuts kommer att finnas till och från Slottsbergsskolan. Elever i förskoleklass till årskurs 4 på Åkeredsskolan går på parkmarken intill Åkeredsskolan.  

Läsåret 2024/2025. Förskoleklass går på Näsetsskolan. Årskurs 6 från Näsetsskolan går på Slottsbergsskolan. (samma elever som gick där 23/24). Totalt 4 klasser som är på Slottsbergsskolan detta läsår. De andra eleverna går i skolmodulerna på parkmarken intill bygget av nya Åkeredsskolan.

Alternativ som har utretts för evakuering av Åkeredsskolan

Ny moduletablering på eller vid:

 • Fler moduler vid parkmarken intill Åkeredsskolan
 • Parkmark vid Näsetskolan, Norra Breviksvägen Västra Frölunda
 • Näsetbadets parkeringsplats, Västra Frölunda
 • Åkeredsvallen, Bergsätersgatan Västra Frölunda
 • Bjöla hamn, Näset
 • Fotbollsplan vid Proletärens FF, Åkereds skolväg Västra Frölunda
 • Gräsplan vid Åkerhus/Önneredsskolan Västra Frölunda

Befintliga lokaler eller moduluppställningar:

 • Befintlig moduletablering (avetablerad 2022) vid Skytteskolan, Marklandsgatan Högsbo
 • Tynneredsskolan, Västra Frölunda
 • Befintlig moduletablering (avetablerad 2022) Långedragsskolan + bef. Lokaler Gamla Långedragsskolan, Eckragatan Västra Frölunda
 • Slottsbergsskolan, som komplement till befintlig moduletablering på parkmarken

Dokumentation 

Anteckningar från brukarmöte

Anteckningar från brukarrådsmötet 21 februari 2023

Anteckningar från brukarrådsmötet 27 oktober 2022

Anteckningar från brukarrådsmötet 1 juni 2022

Anteckningar från brukarrådsmötet 9 maj 2022

Anteckningar från brukarrådsmötet 7 april 2022

Utskick

Nyhetsbrev inför evakueringen 15 juni 2023

Nyhetsbrev inför evakueringen 8 juni 2023

Nyhetsbrev inför evakueringen 1 juni 2023

Nyhetsbrev inför evakueringen 25 maj 2023

Nyhetsbrev inför evakueringen 17 maj 2023

Nyhetsbrev inför evakueringen 12 maj 2023

Utskick fortsatt utredning av Åkeredsskolans evakuering 230209

Utskick fortsatt utredning av Åkeredsskolans evakuering 220831

Övriga dokument

Beslut april 2023.


Nämndhandlingar från 2023-04-25

Pressmeddelande.

Tjänsteutlåtande.

Nedan dokument gäller de besluts som togs innan april 2022

Du hittar nämndhandlingarna från mars här

Här hittar du den ursprungliga lokaliseringsutredningen.