Läsårstider och ledighet

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Nedan hittar du information om när höstterminen och vårterminen i Göteborgs kommunala förskoleklasser, grundskolor och anpassad grundskolor börjar och slutar. Här finns även information om lov- och studiedagar. Du kan också läsa om hur du ansöker om ledighet.

Hösttermin 2023

 • Höstterminen startar den 16 augusti.
 • Höstterminen slutar den 22 december.

Lov och lediga dagar 

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

 • 28 september — studiedag
 • 30 oktober— 3 november (vecka 44) — läslov (höstlov) Observera att 30 oktober är en stängningsdag — fritidshemmen är stängda den dagen.

Här kan du läsa mer om lovomsorg Regler för fritidshem

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 14 augusti — stängningsdag (fritidshemmen stängda innan läsårsstart)
 • 30 oktober — stängningsdag

Vårtermin 2024

 • Vårterminen startar den 9 januari.
 • Vårterminen slutar den 11 juni.

Lov och lediga dagar  

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 12 februari – 16 februari  (vecka 7) —  sportlov
 • 4 mars — 5 mars— studiedag
 • 28 mars — studiedag
 • 29 mars – 5 april (vecka 14)  — påsklov
 • 8 maj — studiedag
 • 10 maj — klämdag
 • 7 juni — klämdag

Studiedagarna för våren kan ändras på grund av nationella prov.

Här kan du läsa mer om lovomsorg Regler för fritidshem

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 8 januari — stängningsdag
 • 12 juni — stängningsdag (fritidshemmen stängda efter läsårsslut)

Fritids sommaren 2024 

Under fyra veckor på sommaren så har de flesta fritidshemmen stängt. Den här sommaren gäller stängningen vecka 28–31 (från 8 juli till 2 augusti). Några fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med biträdande rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt. Fritidshemmen är stängda midsommarafton 21 juni.

 • Från 5 augusti är fritidshemmen öppna som vanligt

Hösttermin 2024

 • Höstterminen startar 15 augusti
 • Höstterminen slutar 20 december

Lov och lediga dagar 

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

 • 26 och 27 september — studiedag
 • 28 oktober— 1 november (vecka 44) — läslov (höstlov) Observera att 28 oktober är en stängningsdag — fritidshemmen är stängda den dagen.

Här kan du läsa mer om lovomsorg Regler för fritidshem

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 14 augusti — stängningsdag (fritidshemmen stängda innan läsårsstart)
 • 28 oktober — stängningsdag

Vårtermin 2025

 • Vårterminen startar 9 januari
 • Vårterminen slutar 13 juni

Lov och lediga dagar  

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 8 januari  studiedag
 • 10 februari – 14 februari  (vecka 7) —  sportlov
 • 31 mars — 1 april— studiedag
 • 14 april – 21 april (vecka 16)  — påsklov
 • 2 maj — klämdag
 • 21 maj — studiedag
 • 30 maj — klämdag

Studiedagarna för våren kan ändras på grund av nationella prov.

Här kan du läsa mer om lovomsorg Regler för fritidshem

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 7 januari — stängningsdag
 • 16 juni — stängningsdag (fritidshemmen stängda efter läsårsslut)

Skolan och fritidshemmen är stängda på helgdagar som infaller på vardagar

 • Nyårsdagen
 • Trettondedag jul
 • Långfredagen
 • Annandag påsk
 • Kristi himmelsfärdsdag
 • Första maj
 • Midsommarafton
 • Sveriges nationaldag
 • Julafton
 • Juldagen
 • Annandag jul
 • Nyårsafton

Så här ansöker du om kortare ledighet för ditt barn

Att få ledigt är ett undantag från närvaroplikten

Alla barn har rätt till utbildning och med det följer även en närvaroplikt. Det betyder att varje elev ska delta i utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att att inte vara det, till exempel är sjuk.

Rektor beslutar om kortare ledigheter

Rektor kan i vissa fall bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter, det vill säga något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning. Kortare ledighet kan vara en eller några dagar.

Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet än några dagar beviljas, men den möjligheten kan bara användas i undantagsfall. En vanlig semesterresa kan aldrig vara ett synnerligt skäl. Vanligtvis är inte heller resa för att hälsa på släktingar ett synnerligt skäl för en längre ledighet.  Skälet till ledigheten måste alltså vara en särskild omständighet som gör att det är mycket viktigt, nästan nödvändigt för eleven att få vara ledig från skolan. Ibland kan omständigheterna behöva styrkas av någon utanför familjen, till exempel en läkare eller psykolog.

Så här bedömer rektorn ansökan om ledighet

Bedömningen om en elev får vara ledig från skolan är restriktiv utifrån elevens rätt till utbildning. I beslutet tar rektorn hänsyn till hur länge eleven inte ska vara i skolan, elevens studiesituation, tidigare frånvaro, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur viktig ledigheten är för eleven. Rektor måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall. Rektors beslut kan inte överklagas.

Du ansöker om ledighet för ditt barn digitalt i Vklass Om du inte har möjlighet att använda Vklass kan du skriva ut blanketten Ansökan om kortare ledighet för elev och fylla i samtliga uppgifter. Lämna blanketten till ditt barns lärare, biträdande rektor eller rektor i god tid innan du vill att ditt barn ska vara ledigt.

Ditt ansvar för skolplikten som vårdnadshavare 

Alla barn som bor (är folkbokförda) i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ett barn har skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan. Om du inte ser till att ditt barn fullföljer sin skolplikt har Göteborgs Stad rätt att beordra dig som vårdnadshavare att göra det. Om du ändå inte skulle se till att ditt barn går i skolan finns det risk att du får betala vite, som är en slags böter.