Bygget av ny skola


Här hittar du senaste informationen och besluten kring bygget av Åkeredsskolan. Den nya Åkeredsskolan kommer att skapa plats för 600 elever i Åkered. Den gamla skolan rivs, och den nya skolbyggnaden planeras få två våningar.

Bakgrund

Eftersom inflyttningen i Åkered ökar finns det ett stort behov av en ny grundskola för elever i förskoleklass till årskurs 6. Den planerade nya grundskolan Åkeredsskolan ersätter den nuvarande skolan, som kommer att rivas med start våren 2022. Med den nya skolan ökas kapaciteten till cirka 600 elever.

Den nya skolan är modern och tidsenligt och kommer erbjuda flera olika typer av lärmiljöer. Dels traditionella klassrum men också anslutande rum i olika storlekar, former och med andra funktioner, till exempel gradänger och så kallade fokusrum.

Stor vikt läggs vid att skapa trygga miljöer, och planeringen av lokalerna har också ett tydligt genustänk. Idrottssal och matsal gör det möjligt att använda lokalerna för uthyrning och övernattning.

Läs mer om projektet på Göteborgs hemsida för stadsutveckling.

Bygget av nya Åkeredsskolan

Den 4 september togs det första symboliska spadtaget och skolan började byggas. Markförberedelserna har visserligen pågått ett tag på tomten där Åkeredsskolan rivits och den nya större skolan ska byggas. Men ett spadtag kändes som en viktig milstolpe i den långa process där målet är en färdig skola för 570 elever i årskurs F-6 år 2025. 

Nyhetsbrev om bygget

Stadsfastighetsförvaltningen kommer att skicka nyhetsbrev under tiden som bygget pågår. I nyhetsbrevet får du information om hur den nya skolan tar form, och vi håller dig uppdaterad om när vi gör moment som kan märkas av i närområdet. Vi kommer att arbeta hela sommaren utan uppehåll för semester, så att den nya skolan kan komma på plats till höstterminen 2025. 

Läs tidigare utskick:

Stadsfastighetsförvaltningen kommer att skicka ett nyhetsbrev om bygget. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Evakuering av Åkeredsskolan

Uppdaterades 2023-11-28 med information om att förskoleklass lånar lokaler på Näsetsskolan under läsåret 24/25.

Under läsåret 2023/2024 kommer elever som börjar årskurs 5 från Näsetskolan samt årskurs 6 från Åkeredsskolan att ha sin undervisning på Slottsbergsskolan. Skolskjuts kommer att finnas till och från Slottsbergsskolan. Elever i förskoleklass till årskurs 4 på Åkeredsskolan går på parkmarken intill Åkeredsskolan.  


Läsåret 2024/2025. Förskoleklass lånar lokaler på Näsetsskolan. Årskurs 6 från Näsetsskolan går på Slottsbergsskolan. (samma elever som gick där 23/24). Totalt 4 klasser som är på Slottsbergsskolan detta läsår. De andra eleverna går i skolmodulerna på parkmarken intill bygget av nya Åkeredsskolan.

Här hittar du det senaste informationsbreven och anteckningar från brukarråden under året.

Vi gör allt vi kan för att elever, pedagoger och medarbetare ska få en trygg och säker skolmiljö. 

Rivning av Åkeredsskolan 

Uppdaterad 2022-11-07

Vi måste riva idrottshallen och flytta paviljongerna som står på skolfastigheten innan vi påbörjar nybygget, de står kvar tills att ett alternativ finns. 

Här hittar du information från stadsfastighetsförvaltningen och entreprenören Byggdialog om rivningsarbetet av Åkeredsskolan:

Frågor och svar

Du hittar vanliga frågor och svar här.