Vår skola

Hos oss går eleverna från förskoleklass till årskurs sex. Vi lägger stor vikt vid att bygga goda och hållbara relationer till så väl elever som vårdnadshavare. Under året har vi gemensamma dagar med bland annat nobeldagsfirande, skoljogg, friidrottsdagar, Åkeredsskolans dag och friluftsdagar. På Åkeredsskolan arbetar vi utifrån ledorden trygghet, samarbete och kunskap.

Skolans vision

Vi arbetar aktivt för att forma en god lärandemiljö där våra ledord; trygghet, samarbete och kunskap är viktiga pusselbitar för att skapa studiero. Eleverna erbjuds en varierad undervisning som ska vara så likvärdig som möjligt.

Trygghet

Alla elever och alla medarbetare ska känna sig trygga! För att nå dit så ska vi vuxna finnas där eleverna behöver oss. Alla på skolan ska mötas med respekt och vänlighet. och alla elever på skolan ska ha någon vuxen som de kan vända sig till. Skolans rutiner och ordningsregler ska vara väl förankrade i hela verksamheten.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande trygghetsarbete. Du hittar planen på Vklass.

Samarbete

Vi lär av varandra och vi utvecklas tillsammans! För att nå dit skapar vi situationer där vi kan mötas och dela med oss av goda idéer. Alla elever får genom undervisningen möjlighet att arbeta tillsammans och lära av varandra.

Kunskap

Vi arbetar för att alla elever ska nå läroplanens mål och utmanas för att nå längre! För att nå dit ska vi ge eleverna en varierad undervisning som håller hög kvalitet. Vi ska ha mod att våga prova nytt och vi ska utmana oss själva. Undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

Vi arbetar regelbundet med att prata om hur vi kan se över elevernas lärmiljö för att kunna möta eleverna utifrån olika förutsättningar och behov

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Alla klasser har klassråd och är representerade i skolans elevråd. Det här ger stora möjligheter till delaktighet för våra elever, där de kan göra sin röst hörd och påverka sin skolgång.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Åkeredsskolan använder vi oss till stor del av lärplattformen Vklass när vi kommunicerar med vårdnadshavare. En del i kommunikationen är också vårt forum för vårdnadshavare och ett månadsbrev som skickas ut till  dig som är vårdnadshavare. I Vklass publiceras även elevernas individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen och information om vad som händer i klassen. 

Instagram

Vill du kika in i vår vardag? Vi har ett gemensamt instagramkonto tillsammans med Näsetskolan. Följ oss gärna på kontot @nasetochakeredsskolan