Läsfrämjande faktorer

Barn som har vuxna i sin närhet som tidigt börjar introducera böcker och läsning ligger avsevärt bättre till än de som saknar det stödet. Självklart finns det många olika faktorer som påverkar barns utveckling, men högläsningen var en av de faktorer som visade sig vara allra mest betydelsefull.

Läsfrämjande faktorer

Det finns en stark enighet i forskningsresultaten att tidiga insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt både för barnen själva här och nu men också för hela samhället. Läsfrämjande faktorer som har särskilt stor effekt är:

Familjecentrerat arbetssätt

Vi har ett familjecentrerat arbetssätt. Det betyder att vi skapar läslust tidigt hos barn, genom föräldrar och andra viktiga vuxna. Och på platser där familjerna är.

Högläsning

Att som barn få höra sagor och berättelser, betyder mycket för språk- och läsutvecklingen. Därför satsar vi på högläsning – hemma och i miljöer där barn vistas.

Läsande förebilder

Vi satsar på läsande förebilder. Både att höra och att se andra läsa, särskilt ens föräldrar och andra viktiga vuxna, är en väg till att själv upptäcka böcker och läsning.

Bokgåvor

Forskningen visar också att de som har böcker hemma som barn, lättare får en god läsförmåga längre fram. Därför delar vi ut bokgåvor.

Där familjerna är

Genom hembesök och annat uppsökande arbete kan vi möta familjer som annars är svåra att nå. Vi kan ge en bok, läsa högt och samtala om hur viktigt det är att läsa med sina barn.

Läsfrämjande miljöer

Att göra böcker tillgängliga på fler platser, till exempel i hallen på förskolan eller på en familjecentral, är ett sätt att öppna nya världar för dem som ännu inte upptäckt biblioteken.

Samverkan

För att vi ska bli staden där vi läser för våra barn behöver alla som arbetar med barns språkutveckling samverka med varandra. Det gör oss också mer effektiva med våra resurser.