Effekter

De tidiga insatserna ger effekter under hela det fortsatta livet. Insatser som främjar deras kognitiva förmågor, kan med tiden förklara socioekonomisk framgång och positiv utveckling senare i livet.

Effekter för barnen

Daglig högläsning påverkar barns verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. Barn med vuxna i sin närhet som tidigt börjar introducera böcker och läsning ligger avsevärt bättre till än de som saknar det stödet. Självklart finns det många olika faktorer som påverkar barns utveckling, men högläsningen var en av de faktorer som visade sig vara allra mest betydelsefull.


Diagram som visar att barn som blir lästa för vid 3 års ålder ligger bättre till när det gäller verbal förmåga och skolmognad. De har även mindre socioemotionella svårigheter.

Barn som har vuxna i sin närhet som tidigt börjar introducera böcker och läsning ligger avsevärt bättre till än de som saknar det stödet.

Effekter hela livet

Vinsterna för barn som läser av egen fri vilja, så kallad nöjesläsning, är extra stora. Förutom bättre textförståelse, grammatik och ordförråd, får de ökat självförtroende som läsare och ökad generell kunskap. Men man har också sett dess effekter som bättre förståelse för andra kulturer, större insikter i mänskligt beslutsfattande och ökat samhälleligt deltagande. Livslånga effekter med andra ord.

Effekter i Göteborgs Stads verksamheter

Sen kraftsamlingen Stadens där vi läser för våra barn startade har arbetet bidragit till att språk- och läsfrämjande lyfts som en viktig fråga inom allt fler verksamheter.

1359 familjer har erbjudits bokstartsbesök, 25600 barn i förskoleklass har tagit emot en bokgåva, 15 läsambassadörer med olika språkbakgrund har utbildats och 339 familjehemsplacerade barn har fått bokpaket.

Det här är några siffror som visar vad som har hänt i staden under de fyra år mobiliseringen har pågått.

Källor

  • Jämlikhetsrapporten 2017. Ursprungskällan är The Marmot Review.
  • UCL Institute of Health Equity. (2010). Fair Society Healthy Lives: The Marmot Review. London: UCL Institute of Health Equity
  • https://www.youtube.com/watch?v=LH7X38FBqJw
    Professor Yvonne Kelly från University College of London föreläser om effekterna av tidig läsning med och för barn. Kelly föreläste på Gothenburg Social Days i Bryssel 17-18 mars 2016. Temat i år var hur läsning för små barn kan bidra till att utjämna skillnader i livsvillkor.
  • https://www.youtube.com/watch?v=fStiOA0T7Xs
    Professor Yvonne Kelly från University College of London föreläser om effekterna av tidig läsning med och för barn på jämlikhetkonferensen nov 2016.

Webbutbildning

Lär dig mer – gå webbutbildningen!

Den här kostnadsfria utbildningen handlar om att skapa läsglädje hos barn. Du får kunskap om varför arbetet är viktigt och hur vi jobbar för att Göteborg ska bli staden där vi läser för våra barn. Och kanske viktigast av allt – du får reflektera över hur du kan arbeta läsfrämjande i din verksamhet.