EU-medborgare

EU-medborgare eller barn till EU-medborgare som vistas i Sverige för att vårdnadshavaren arbetar i Sverige, har rätt till utbildning.

Är du 16-20 år och bor i Göteborg för att dina vårdnadshavare arbetar här? Då har du rätt till utbildning. I din ansökan till Språkintroduktionsprogrammet ska du visa:

  • Ditt pass.
  • Att du är bosatt i Göteborg.

Är du över 20 år kan du söka till sfi på Vuxenutbildningen.