Språkintroduktion


Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för nyanlända ungdomar som behöver lära sig mer svenska.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige och har gått i svensk skola mindre än fyra år. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till en annan utbildning.

Innan en elev börjar på Språkintroduktion ska hans/hennes bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter kartläggas. Det gör man för att kunna placera eleven på rätt nivå. 

I början på utbildningen kan eleven få undervisning i bara svenska som andraspråk, men sen ska utbildningen också innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Man kan gå på Språkintroduktion i 1-4 år.