Uppehållstillstånd


För att ansöka till Språkintroduktionsprogrammet ska du vara folkbokförd i Göteborg och i gymnasieåldern. Är du över 20 år ansöker du till sfi på Vuxenutbildningen.

Innan du ansöker om en plats på Språkintroduktionsprogrammet

När du flyttar till Sverige behöver du anmäla din flytt och folkbokföra dig hos Skatteverket. Detta ska du göra innan du ansöker om en skolplats. Folkbokföringslagen säger att du som har uppehållstillstånd och är bosatt i landet ska folkbokföra dig, då har du rätt till all utbildning inom svensk skola. Den kommun du är folkbokförd i, räknas som din hemkommun. Det är i din hemkommun du ansöker om skolplats. 

Permanent uppehållstillstånd

För att få en plats på en Språkintroduktionsskola måste du vara 16-20 år gammal och vara folkbokförd i Göteborg. 

Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Har du ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är 13 månader eller längre så har du rätt att börja på Språkintroduktionsprogrammet till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år. 

Har du uppehållstillstånd men väntar på ditt personnummer från Skatteverket? 

Du kan ansöka till Språkintroduktionsprogrammet innan du har fått personnummer men då måste du visa ditt uppehållstillståndskort i ansökan. 

Har du fyllt 20 år?

Om du är över 20 år, ska du ansöka till sfi på Vuxenutbildningen. Sfi riktar sig till dig som är över 20 år och som inte har svenska som modersmål. Du får anmäla dig till sfi från och med 1 juli det år du fyller 20 år. För mer information, gå in på Vuxenutbildningens hemsida