Hur anmäler jag mig?


Så här gör du en intresseanmälan till Språkintroduktionsprogrammet.

För att få börja på Språkintroduktion måste du först fylla i intresseanmälan och skicka den till Språkslussen.​ Behöver du hjälp med att fylla i din intresseanmälan, kan du besöka eller ringa till Språkslussens expedition under öppettiderna. Behöver du hjälp med ansökan när Språkslussen är stängd, kan du gå till Vägledningscentrums Drop in.

Skicka intresseanmälan till:

Postadress: Utbildningsförvaltningen, Språkslussen, Box 5428, 402 29 Göteborg

E-post: sprakslussen@educ.goteborg.se

Detta händer efter att du har skickat in din anmälan

  • Språkslussen går igenom intresseanmälan.
  • Språkslussen kontaktar dig för ett inskrivningssamtal via telefonsamtal, e-mejl eller sms. Ta med dig ID-kort, pass eller annan legitimation och alla dina betyg från tidigare skolgång. 
  • Språkslussen bestämmer vilken skola du ska gå på.
  • Skolan som du ska gå på kontaktar dig och berättar när du ska börja på skolan.