Om Språkslussen


Vill du börja på Språkintroduktionsprogrammet i Göteborg? Då vänder du dig till oss på Språkslussen för att ansöka om en skolplats.

Språkslussen är Göteborgs Stads mottagningsenhet för nyanlända ungdomar i åldrarna 16-20 år, som vill börja på Språkintroduktionsprogrammet. Vi tar emot intresseanmälningar, kartlägger varje elevs skolbakgrund och kunskaper för att sedan placera eleven på rätt nivå på den skola som passar bäst. 

Vi är till för dig som är född mellan 2004 och 2007 (16-19 år). Är du född 2008 eller tidigare ska du kontakta grundskolan. Länk till mottagningsenheten Göteborg

Är du född tidigare än 2004 ska du kontakta vuxenutbildningen: Ansökan till SFI Göteborgs Stad

Språkslussen finns på Skånegatan 6 i Göteborg. Välkommen till oss!