Till sidans huvudinnehåll

Svenska för invandrare, sfi


Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du kan studera sfi på olika sätt så att utbildningen passar dig så bra som möjligt. Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk. All undervisning är gratis.


Vem får studera sfi?

Du har rätt att delta i sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Men om du är under 20 hänvisar vi dig till att ta kontakt med gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion.

Dessutom ska du:

 • vara folkbokförd i Göteborgs kommun eller i Öckerö kommun.
 • inte ha svenska som modersmål.

Är du EU-medborgare och saknar personnummer

Om du är EU-medborgare och saknar personnummer, kan du ansöka om rätten till att läsa kommunal vuxenutbildning där sfi ingår. Detta gör du genom att besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 eller International house Gothenburg på Järnvågsgatan 3. Du behöver ha med dig giltigt pass eller nationellt id-kort som styrker din nationalitet.

Du behöver också ha med dokument som styrker att du kan anses bosatt i landet, till exempel kopior av:

 • anställningskontrakt,
 • registrering av eget företag,
 • intyg på studier,
 • dokument som styrker att familjemedlem är bosatt i Sverige,
 • dokument som styrker din adress.

Så här ansöker du till sfi

Du ansöker på olika sätt beroende på om du ansöker för första gången, om du har studerat sfi i Göteborg tidigare eller om du är folkbokförd i en annan kommun.

Ansök till sfi —första gången

Ansök till sfi —om du har studerat i Göteborg tidigare

Ansök till sfi —om du är folkbokförd i annan kommun än Göteborg eller Öckerö

Studievägar på sfi

Det finns tre studievägar inom sfi. Studievägarna är indelade i olika kurser. Efter varje avslutad kurs får du betyg. När du ansöker till sfi får du veta vilken studieväg som passar dig.

Om du inte kan någon svenska, börjar du från start på alla studievägar. Sista kursen är D, och slutnivån är densamma på alla studievägar.

Om du redan kan lite svenska, testas du på skolan för att starta på rätt nivå.

 • Studieväg 1 riktar sig till dig som harkort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
 • Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund ärmindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola.Inom studieväg 2 studerar du i kurs B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till digvars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier.Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Du kan studera sfi på olika sätt

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt:

 • Heltid
 • Deltid
 • Distans
 • På kvällar
 • På lördagar
 • Sfi intensiv
 • Flexibelt (Digiflex)
 • Sfi online
 • På folkhögskola
 • Verksamhetsförlagd sfi

Läs om de olika sätten att studera på sidan Olika sätt att studera sfi.

Talang

En Talang är en kort yrkesutbildning för dig som läser sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.I en Talang lär du dig det du behöver kunna för att få arbete inom ett visst yrke eller bransch. Innehållet i utbildningen tas fram i samarbete med arbetsgivare. Du behöver inte ha erfarenhet av yrket tidigare, men du behöver vara intresserad och vilja komma ut i arbete. Du behöver också kunna lite svenska och ligga på C-nivå inom sfi.

Läs mer om talang-utbildningar

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om sfi så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

Öppettider

${loading}