Till sidans huvudinnehåll

Svenska för invandrare, sfi


Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du kan studera sfi på olika sätt så att utbildningen passar dig så bra som möjligt. Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk. All undervisning är gratis.

Vem får studera sfi?

Du har rätt att delta i sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Men om du är under 20 hänvisar vi dig till att ta kontakt med gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion.

Dessutom ska du:

 • vara folkbokförd i Göteborgs kommun eller i Öckerö kommun.
 • inte ha svenska som modersmål.

Är du EU-medborgare och saknar personnummer

Om du är EU-medborgare och saknar personnummer, kan du ansöka om rätten till att läsa kommunal vuxenutbildning där sfi ingår. Detta gör du genom att besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 eller International house Gothenburg på Järnvågsgatan 3. Du behöver ha med dig giltigt pass eller nationellt id-kort som styrker din nationalitet.

Du behöver också ha med dokument som styrker att du kan anses bosatt i landet, till exempel kopior av:

 • anställningskontrakt,
 • registrering av eget företag,
 • intyg på studier,
 • dokument som styrker att familjemedlem är bosatt i Sverige,
 • dokument som styrker din adress.

Så här ansöker du till sfi

Du ansöker på olika sätt beroende på om du ansöker för första gången, om du har studerat sfi i Göteborg tidigare eller om du är folkbokförd i en annan kommun.

Ansök till sfi —första gången

Ansök till sfi —om du har studerat i Göteborg tidigare

Ansök till sfi —om du är folkbokförd i annan kommun än Göteborg eller Öckerö

Studievägar på sfi

Det finns tre studievägar inom sfi. Studievägarna är indelade i olika kurser. Efter varje avslutad kurs får du betyg. När du ansöker till sfi får du veta vilken studieväg som passar dig.

Om du inte kan någon svenska, börjar du från start på alla studievägar. Sista kursen är D, och slutnivån är densamma på alla studievägar.

Om du redan kan lite svenska, testas du på skolan för att starta på rätt nivå.

 • Studieväg 1 riktar sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
 • Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar du i kurs B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Du kan studera sfi på olika sätt

Att studera heltid

Om du studerar heltid på studieväg 1 studerar du 30 timmar i veckan. Om du studerar heltid på studieväg 2 och 3 studerar du 15 timmar i veckan.

Att studera deltid

När du studerar på deltid studerar du mellan 3 och 12 timmar per vecka, alltså mellan en dag i veckan och upp till 4 dagar i veckan. Du kan studera minst 3 timmar.

Att studera på kvällen

Om du har ett arbete eller annan sysselsättning på dagtid, kan du studera på kvällen. Kvällskurser är alltid på deltid. Varje lektion är 3 timmar per kväll. Lektionerna börjar efter arbetstid, cirka 17.30. När du studerar på kvällen förväntas du även studera en del hemma.

Att studera på lördagar

Om du studerar eller arbetar, kan du studera på lördagar. Sfi på lördagar motsvarar 7 timmars studier per vecka. Du har en lektion med lärare 3 timmar i veckan. Du har en lektion med lärare 3 timmar i veckan på lördagar och resterade 4 timmar förväntas du studera hemma via lärplattformen.  

För att kunna studera sfi på lördagar behöver du ha:

 • Minst avslutad gymnasieutbildning från hemlandet
 • God studievana och kunna studera självständigt på distans
 • God datorvana

Sfi intensiv

Du som har studerat på universitet i hemlandet kan läsa sfi intensiv, som är studier i ett mycket högt tempo. Du studerar 15 timmar i skolan och minst 20 timmar på egen hand. För dig som har en utbildning inom vård finns speciella inriktningar. Då läser du sfi 20 timmar i veckan, varav 5 timmar är yrkesinriktade.

Resterande 20 timmar är självstudier. Du ska kunna studera färdigt sfi kurs C och D på 30 veckor.

För att kunna studera sfi intensiv behöver du:

 • kunna studera 40 timmar i veckan. Du kan inte kombinera sfi intensiv med andra studier eller arbete.
 • kunna engelska
 • ha god datorvana
 • kunna studera självständigt via en lärplattform.

Att studera sfi på distans

Du deltar i webbinarium och handledning varje vecka. Övrig tid studerar du självständigt med din dator. Nationellt prov måste göras på plats i skolan. Du behöver ha god datorvana, tillgång till dator och kunna studera självständigt med hjälp av lärplattform. Sfi distans finns på studieväg 3.

För att studera på distans behöver du:

 • Ha god datorvana.
 • Ha en dator med internet, ett skrivprogram och en mailadress.
 • Att studera sfi flexibelt (Digiflex)

  Digiflex är en studieform för sfi där du har möjlighet att träffa lärare i skolan vid olika tillfällen samtidigt som du kan studera hemifrån på egen hand med hjälp av en lärplattform. Digiflex passar dig som har varierade arbetstider och har behov av ett mer flexibelt upplägg.

  För att studera digiflex behöver du:

  • ha god datorvana
  • vara på sfi-nivå C eller D
  • ha studerat minst 10 år i skola i hemlandet
  • närvara på minst en lektion i veckan
  • ha en dator med internet, ett skrivprogram och en mailadress

  Att studera sfi online

  Om du har ett arbete eller annan sysselsättning dagtid, kan du studera Sfi online. Du har en lektion på skolan med lärare 3 timmar och en lektion med fjärrundervisning med lärare 3 timmar per vecka. Lektionerna börjar efter arbetstid, cirka 17.30. När du studerar Sfi online förväntas du även studera en del hemma. Nationellt prov måste göras på plats i skolan. Du behöver ha god datorvana, tillgång till dator och kunna studera självständigt med hjälp av lärplattform. Sfi online finns på studieväg 3. Sfi online är alltid på deltid.

   För att studera sfi online behöver du:

  • Ha god datorvana.
  • Ha en dator med internet, ett skrivprogram och en mailadress.

  Att studera på folkhögskola

  Du kan välja att studera sfi på en folkhögskola. Folkhögskola ger samma utbildning och kurser inom sfi, men undervisningen där är inte upphandlad av kommunen. Du måste välja vilken folkhögskola du vill gå på.

  Läs mer om folkhögskolorna på sidan Hitta komvux (sfi är en del av komvux).

  Verksamhetsförlagd sfi

  Verksamhetsförlagd sfi (vfl) innebär att du kombinerar dina språkstudier med en praktikplats.

  Skolans sfi-coacher hjälper dig att hitta en praktikplats. De försöker ta vara på din kompetens och dina framtida studie- och yrkesmål.

  På praktikplatsen får du träning i det svenska språket och praktisk yrkesträning och därmed möjlighet att korta tiden för din sfi-utbildning och vägen till arbete.

  Talang

  En Talang är en kort yrkesutbildning för dig som läser sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. I en Talang lär du dig det du behöver kunna för att få arbete inom ett visst yrke eller bransch. Innehållet i utbildningen tas fram i samarbete med arbetsgivare. Du behöver inte ha erfarenhet av yrket tidigare, men du behöver vara intresserad och vilja komma ut i arbete. Du behöver också kunna lite svenska och ligga på C-nivå inom sfi.

  Läs mer om talang-utbildningar

  Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

  Har du synpunkter eller frågor om sfi så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

  För frågor om vuxenutbildning

  Telefon
  031-368 30 00
  Kontaktformulär

  Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

  Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
  Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
  Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

  Besöksadress

  Brogatan 4

  [{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

  Postadress

  Arbetsmarknad och vuxenutbildning
  402 29 Göteborg

  Öppettider

  ${loading}