Foto: Peter Svenson

Studiehandledning


En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Studiehandledningen kan även ges i ett tidigare undervisningsspråk.

Det är rektor på elevens skola som ansvarar för att eleven får studiehandledning vid behov.

Skolverkets information

Följ_denna_länk_och_läs_mer_om_studiehandledning_på_Skolverkets_hemsida