Personal


Här är kontaktuppgifter till vår ledning och administration.

Verksamhetschef

Tomi Lundqvist

Enhetschefer

Aldis Einarsdottir Amor Segerhammar Ann-Charlotte Karnermo Eva Wiberg Sevleta Hrustic Srdjan Muratovic Sylwia Wieczorek

Grundskoleadministratörer

Charlotta Rundberget Helena Carlsson Marjo Johansson

Gymnasieadministratör

Katja Svanberg

Personalfrågor

Charlotta Rundberget Katja Svanberg Marjo Johansson

Ekonomifrågor

Helena Carlsson

IT-pedagog

Tor Kindahl

IT-samordnare

Alireza Paikar