Fjärrundervisning

Genom fjärrundervisning kan elever som bor i kommuner utan tillgång till modersmålslärare få modersmålsundervisning eller studiehandledning. Även elever i Göteborgs stad kan få undervisning på distans.

För mer information kontakta Amor Segerhammar på Språkcentrum.

Telefon:031-367 04 61

E-post: amor.segerhammar@educ.goteborg.se