Fjärrundervisning


Genom fjärrundervisning kan elever som bor i kommuner utan tillgång till modersmålslärare få modersmålsundervisning eller studiehandledning. Även elever i Göteborgs stad kan få undervisning på distans.

För mer information kan du klicka dig vidare till vår webbsida för fjärrundervisning eller kontakta Amor Segerhammar på Språkcentrum.

Amor Segerhammar