Foto: Lo Birgersson

Förskolan


Modersmålsstöd kan erbjudas ditt barn i förskola och förskoleklass. Då får ditt barn hjälp att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Modersmålsstöd

Enligt Skollagen  9 Kap 10 § ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Anmälan

Du anmäler ditt barn till modersmålsstöd på barnets förskola och förskolechef beslutar.

Skolverkets information

Föjl_denna_länk_och_läs_mer_om_modersmålsstöd_på_Skolverkets_hemsida