Prövning för dig som inte är gymnasieelev

Du som inte är elev på gymnasieskolan kan pröva i gymnasiala kurser, grundläggande kurser och svenska för invandrare om du är folkbokförd i Sverige. Om du har utvandrat kan du endast pröva i gymnasiala kurser. Du kan pröva i en kurs som du redan har betyg i eller i en helt ny kurs. Den här sidan innehåller information för dig som inte går på gymnasieskolan.

Prövning för dig som är folkbokförd i Sverige

Du som är folkbokförd i Sverige kan pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Du kan även pröva i kurser som bara finns inom gymnasieskolan, exempelvis idrott och hälsa, en del språk som inte finns i kommunal vuxenutbildning.

Du kan läsa upp ditt betyg, även i kurser där du redan har ett godkänt betyg. Du kan också läsa in en helt ny kurs för att få betyg.

Prövning för dig som har utvandrat

Du som har utvandrat får endast pröva i kurser inom gymnasieskolan.

Vem kan hjälpa mig att hitta rätt kurs att pröva i?

Vart du ska vända dig för att få svar på dina frågor beror på vilken av nedanstående kategorier du tillhör.

Du som studerar du på komvux eller folkhögskola

Du ska vända dig till din skolas vägledare för att få svar på dina frågor.

Du som har en avslutad gymnasieutbildning

Har du en avslutad gymnasieutbildning och har ett slutbetyg eller ett examensbevis? Har du frågor om höjning av snittbetyg? Vill du vet hur det fungerar med betyg från prövning i förhållande till regler för antagning och behörighet? Har du ett slutbetyg och vill veta om du kan höja betyget i en kurs genom att pröva i en ny kurs i det nya kursstystemet? Har du frågor om meritpoäng?

Oavsett om du har avslutat gymnasiet för länge sedan eller nyligen är det viktigt att du pratar med en vägledare.

  • I första hand ska du kontakta vägledningen vid det universitet/ den högskola/ den yrkeshögskola som du tänker söka till.
  • I andra hand ska du kontakta vägledningen vid komvux i din hemkommun.

Ovanstående gäller även dig som har en utländsk gymnasieexamen.

Du som inte har en avslutad gymnasieutbildning

Om du inte har avslutat din gymnasieutbildning så vänder du dig till vägledningen vid komvux i din hemkommun för studieplanering och beställning av slutbetyg/ examensbevis. Detta gäller dig som exempelvis har slutat gymnasiet med samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen.

Vad kostar det att göra en prövning?

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift.

Prövningen är avgiftsfri om du har F (IG) i kursen som du ska pröva i och studerar andra kurser på komvux vid prövningstillfället. Du måste uppfylla båda villkoren för att få avgiftsfri prövning. Kontroll görs i samband med antagning till prövningen.

Betyg och betygsrutiner

Betyg kan vi utfärda om du har svenskt personnummer eller samordningsnummer från Skatteverket.

Du måste genomföra samtliga som ingår i prövningen inom de tidsramar som läraren har fastställt för att få betyg (A-F).

Läraren sätter betyg på kursen när du har avslutat prövningen. Betyget (Utdrag ur betygskatalogen) skickar vi hem till dig omkring fyra veckor efter avslutad prövning (det sista momentet i prövningen). Förvara betyget på ett säkert sätt så att du har det till hands om du behöver göra en kopia.

Du kan se ditt betyg i Alvis studerandekonto

Du kan se ditt betyg från prövningen i ditt studerandekonto i Alvis under fliken Prövningsbetyg. Det gäller prövningar som du har gjort på Prövningsenheten från hösten 2012. Ditt betyg finns även hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg (Arbvux) i deras Alvis.

Komplettering till UHR med prövningsbetyg

Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg (Arbvux) skickar betyg från prövning digitalt till UHR (antagning.se) omkring den 15:e varje månad. I samband med sista dag för komplettering går betygen iväg oftare.

Om prövningsdatum för en kurs är för sent för komplettering till UHR samma termin så framgår det av information i anslutning till respektive prövningsdatum.

Betyg för dig som har utvandrat eller har samordningsnummer från Skatteverket

Du som har utvandrat eller har samordningsnummer från Skatteverket måste själv skicka in/ scanna in ditt pappersbetyg till UHR (antagning.se). Välj tidiga prövningstillfällen på terminen för att vara säker på att ditt betyg kommer in i tid. Du som har utvandrat måste ange din adress och under vilken tidsperiod den gäller i ditt studerandekonto i Alvis. Du som har ett samordningsnummer från Skatteverket ska registrera din adress hos Skatteverket.

Har du en funktionsvariation?

Om du behöver en anpassning av provsituationen så ska du skicka intyg om funktionsvariation senast sex veckor före ditt prövningsdatum.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig på Prövningsenhetens webbansökan Alvis.

Skolverket om prövning

Läs vad Skolverket säger om prövning.