Om prövning

Du som är bosatt i Sverige kan anmäla dig till prövning för att få betyg eller höja ett betyg i en kurs.

Vad är en prövning?

I en prövning läser du in kursen på egen hand utan undervisning eller handledning. Sedan genomför du de examinationsmoment som krävs utifrån ämnesplan enligt prövningsinstruktionen för kursen.

Läraren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen och mot hela betygsskalan. 

Vilka kurser kan jag pröva i?

Du kan se hela vårt kursutbud i vår kurskatalog i Alvis. Vårens kursutbud publiceras den 1 december och första ansökningsdag är den 15 december.

Vad kostar det att göra en prövning?

Avgift för en prövning är 500 kr per kurs och tillfälle. Betalning ska ske senast fyra veckor före prövningstillfället.

Du har rätt till avgiftsfri prövning för en kurs om du:

  • tidigare fått betyg F/IG i kursen, och
  • studerar andra kurser inom vuxenutbildningen vid prövningstillfället du anmält dig till. 

Läs mer om avgift i Alvis. 

Prövningens upplägg

En prövning kan bestå av flera examinationer i form av:

  • Obligatoriska informationsmöten
  • Skriftliga prov
  • Muntliga prov
  • Laborationer
  • Praktiska prov
  • Inlämningsuppgifter

Du ska genomföra prövningen under den tidsperiod som läraren har avsatt. 
All information om upplägg för prövning finns i prövningsinstruktionen för respektive kurs i vår kurskatalog i Alvis.