Lämna synpunkter


Här kan du lämna synpunkter på Prövningsenheten

Här kan du som prövande eller vårdnadshavare till prövande elev framföra synpunkter, klagomål, tips eller beröm rörande vår verksamhet. Dina åsikter är viktiga för oss. 

Synpunkter till utbildningsförvaltningen