Studium Styrmansgatan

I Studiums lokaler på Styrmansgatan har Barn och Fritid, Omvårdnad, Social omsorg och Pedagogik obligatoriskt informationsmöte och prov. Alla prov i grundläggande kurser och svenska för invandrare gör du här.

Studium Styrmansgatan

Studium Styrmansgatan är det obligatoriskt informationsmöte och prövning i kurser inom i Barn och Fritid, Omvårdnad, Social omsorg samt Pedagogik. 

Grundläggande kurser har också obligatoriskt informationsmöte och prövning här. Även svenska för invandrare (sfi) har prövning här.

Adress Styrmansgatan 21 B. Hållplats Kaptensgatan. Spårvagn 3 och 9.

Hiss finns från gården. Du måste meddela info.provningar@educ.goteborg.se senast en vecka före informationsmötet respektive provet om du behöver tillgång till hiss.