Studium Styrmansgatan


I Studiums lokaler på Styrmansgatan genomförs prövningar inom barnskötarutbildningen, vård och omsorg, svenska för invandrare och svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studium Styrmansgatan

Här genomförs både obligatoriska informationsmöten och prov. Adressen är Styrmansgatan 21B, se karta.