Språkcentrum


På Språkcentrums lokaler genomförs muntliga prov i alla kurser i modersmål och i flera moderna språk.

Språkcentrum

Språkcentrum ligger på Skånegatan 11B, i hörnet av Skånegatan och Bohusgatan, se karta

Du som prövar i modersmål och moderna språk, där Språkcentrum är prövningsanordnande enhet, har muntligt prov i Språkcentrums lokaler med ingång från Skånegatan 11 B. 

Entrédörren till Språkcentrum är alltid låst. I kallelsen till det muntliga provet får du mer information om hur du kommer in byggnaden. Kom i tid och ta med kallelsen till det muntliga provet.