Burgårdens gymnasium

På Burgårdens gymnasium genomförs muntliga prov, laborationer och informationsmöten i vissa kurser.

Burgårdens gymnasium, ingång A-1

Här genomförs muntliga prov i gymnasiala kurser och vissa obligatoriska informationsmöten, exempelvis inom Idrott och hälsa, Bild och form, m fl. Se karta.

Läraren möter dig i receptionen vid entrén. Det finns hiss vid behov. 


Bilden föreställer huvudentrén till Burgårdens gymnasium, Skånegatan 20, ingång A-1. 

Burgårdens gymnasium, ingång B-3

Här genomförs laborationer i biologi, fysik, kemi och naturkunskap och även obligatoriska informationsmöte i kemi. Du går in från Valhallagatan, se karta och bild nedan. 

Entrédörren är alltid låst. Läraren möter upp och släpper in dig.