Rutiner prov

Här får du praktisk information inför prövningen. Du får veta hur du registrerar dig vid provtillfället, vilka rutiner och ordningsregler som gäller vid skriftliga prov samt hur Prövningsenheten arbetar för att förebygga och förhindra fusk.

Rutiner och ordningsregler vid prov

Syftet med Prövningsenhetens rutiner och ordningsregler är att skapa en trygg och lugn provsituation både för dig som prövar och för våra provvakter.

Ordningsreglerna och Prövningsenhetens handlingsplan mot fusk samt information om rutiner och tillåtna hjälpmedel tydliggör vad som gäller i en provsituation.

Du har själv ansvar för att informera dig om vad som gäller i en provsituation för att undvika eventuella missförstånd.

Legitimation ska du visa vid alla prov

Du ska alltid visa giltig legitimation (id-kort/ pass/ körkort) vid alla prov såväl skriftliga som muntliga. Legitimation ska du också visa då du gör laborativa provuppgifter i naturvetenskapliga ämnen och fystester i idrott och hälsa.

Om du inte har med dig giltig legitimation så får du inte göra provet.

Registrering vid prov i Burgården konferens

Kom i god tid. Vid vissa prövningsdatum är det flera hundra som prövar. Därför är det viktigt att du medverkar till att registreringen fungerar smidigt och följer provvakternas anvisningar. Eventuella personer i ditt sällskap får inte vistas i våra lokaler, se nedan.

Registrering start: Start kl. 16.30.

Legitimation: Ha giltig legitimation till hands.

Prövning start: Vi stänger dörrarna till prövningslokalen kl. 17.00. Varje prövningstillfälle startar med en kort information. Vid sen ankomst får du starta kl. 17.20. Du får ingen extra tid för provet. Se även nedan information om vissa kurser.

Prövningar i engelska 5, 6 och 7: Prövningen börjar med hörförståelse kl. 17.00.

Ta inte med värdesaker till prövningen

Prövningsenheten ansvarar inte för eventuell förlust av personlig egendom.

Tillåtna hjälpmedel

Prövningsinstruktionen för respektive kurs innehåller uppgifter om vilka hjälpmedel som är tillåtna och specificerar vad du måste ha med dig själv respektive vad du kan eller måste låna vid provtillfället.

På respektive provdel anger läraren vilka hjälpmedel som du får använda. Provvakten har en aktuell sammanställning över vad som gäller.

Ta alltid med blyertspenna och radergummi

Till din skrivplats får du ta med blyertspenna och radergummi. Inga andra pennor är tillåtna. För prövning i matematik ska du ha med linjal. Pennfack lämnar du i din väska.

Miniräknare måste du ta med själv

Miniräknare utan telefon- och Internetfunktion får du använda i vissa kurser. Se prövningsinstruktionen vad som gäller.

Ordlista, ordbok och formelsamling får du låna

I prövningar där ordlista, ordbok eller formelsamling är tillåtet så får du låna detta vid provtillfället. Du får inte använda ordlista, ordbok eller formelsamling som du tagit med själv.

Prov på dator i engelska, svenska och svenska som andraspråk

Under våren 2020 har du möjlighet att skriva prov på dator i gymnasiala kurser i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Vid provtillfället får du låna dator för att skriva uppsats, PM och annan större skrivuppgift som ingår i det prov som du gör på Burgårdens Konferens. I händelse av tekniska problem som Prövningsenheten inte kan lösa så skriver du för hand. Läs mer om hur du får användarnamn och lösen i Så här skriver du prov på dator.