Rutiner och lokaler vid prov

Här får du praktisk information inför prövningen. Du får veta hur du registrerar dig vid provtillfället, vilka rutiner och ordningsregler som gäller vid skriftliga prov samt hur Prövningsenheten arbetar för att förebygga och förhindra fusk. Du får även information om våra lokaler.

Rutiner och ordningsregler för en lugn och trygg provsituation

Syftet med Prövningsenhetens rutiner och ordningsregler är att skapa en trygg och lugn provsituation både för dig som prövar och för våra provvakter.

Ordningsreglerna och Prövningsenhetens handlingsplan mot fusk samt information om rutiner och tillåtna hjälpmedel tydliggör vad som gäller i en provsituation.

Du har själv ansvar för att informera dig om vad som gäller i en provsituation för att undvika eventuella missförstånd.

Legitimation ska du visa vid alla prov

Du ska alltid visa giltig legitimation (id-kort/ pass/ körkort) vid alla prov såväl skriftliga som muntliga. Legitimation ska du också visa då du gör laborativa provuppgifter i naturvetenskapliga ämnen och fystester i idrott och hälsa.

Om du inte har med dig legitimation så får du inte göra provet.

Registrering vid prov i Burgården konferens

Kom i god tid. Vid vissa prövningsdatum är det flera hundra som prövar. Därför är det viktigt att du medverkar till att registreringen fungerar smidigt och följer provvakternas anvisningar. Eventuella personer i ditt sällskap får inte vistas i våra lokaler, se nedan.

Registrering start: Start kl. 16.30.

Legitimation: Ha giltig legitimation till hands. Om du inte kan legitimera dig får du göra prövningen vid ett annat tillfälle.

Prövning start: Vi stänger dörrarna till prövningslokalen kl. 17.00. Varje prövningstillfälle startar med en kort information. Vid sen ankomst får du starta kl. 17.20. Du får ingen extra tid för provet. Se även nedan information om vissa kurser.

Prövningar i engelska 5, 6 och 7: Prövningen börjar med hörförståelse kl. 17.00.

Ta inte med värdesaker till prövningen

Prövningsenheten ansvarar inte för eventuell förlust av personlig egendom.

Tillåtna hjälpmedel

Prövningsinstruktionen för respektive kurs innehåller uppgifter om vilka hjälpmedel som är tillåtna och specificerar vad du måste ha med dig själv respektive vad du kan eller måste låna vid provtillfället.

På respektive provdel anger läraren vilka hjälpmedel som du får använda. Provvakten har en aktuell sammanställning över vad som gäller.

Ta alltid med blyertspenna och radergummi

Till din skrivplats får du ta med blyertspenna och radergummi. Inga andra pennor är tillåtna. För prövning i matematik ska du ha med linjal. Pennfack lämnar du i din väska.

Miniräknare till vissa prövningar

Miniräknare utan telefon- och Internetfunktion får du använda i vissa kurser. Se prövningsinstruktionen vad som gäller.

Ordlista, ordbok och formelsamling får du låna

I prövningar där ordlista, ordbok eller formelsamling är tillåtet så får du låna detta vid provtillfället. Du får inte använda ordlista, ordbok eller formelsamling som du tagit med själv.

Lokaler

Våra prövningslokaler ligger centralt i Göteborg. Med spårvagn och buss tar du dig lätt till våra lokaler.

Samtliga moment av prövningen gör du alltid i våra lokaler. Undantag kan förekomma, till exempel inom Idrott och hälsa där du gör fysmoment utomhus eller i någon av de idrottslokaler prövningsanordnande skola disponerar.

Läs mer om Burgårdens konferens

Läs mer om Laborationslokalerna

Läs mer om Lärcentrum

Läs mer om Studium Styrmansgatan

Läs mer om Språkcentrum

Våra prövningslokaler är inte allmän plats

Du som gör en prövning har rätt att vara i våra lokaler under provtiden. Du ska alltid kunna visa giltig legitimation. Eventuella personer i ditt sällskap får inte vara i våra lokaler eller byggnader.

Beslutet gäller samtliga lokaler och byggnader som vi använder för prövning på Burgården, Studium, Språkcentrum, Hvitfeldtska gymnasiet med flera andra skollokaler.

Entrédörrarna till våra lokaler är låsta

De flesta entréer till lokaler där vi har prov är alltid låsta. Se ovan vad som gäller för respektive lokal.

Kommer du resande från en annan stad?

Flera av våra prövande kommer från andra städer och har behov av en plats att vara på innan prövningen startar.

Det finns gott om kaféer och restauranger i närheten av våra lokaler. Stadsbiblioteket ligger på gångavstånd från Burgården respektive Språkcentrum. Där kan du sitta och läsa, fika och äta lunch.

Även i närheten av Studium Styrmansgatan hittar du flera kaféer och ett par bibliotek.