Studium Styrmansgatan

Barn och Fritid, Omvårdnad, Social omsorg och Pedagogik har informationsmöte här. Muntliga prov i grundläggande kurser äger rum här.

Studium Styrmansgatan

Studium Styrmansgatan är det informationsmöte och prövning i kurser inom Barn och Fritid, Omvårdnad, Social omsorg och Pedagogik samt svenska för invandrare (sfi). Adress Styrmansgatan 21 B. Hållplats Kaptensgatan. Spårvagn 3 och 9.

Muntliga prov i grundläggande kurser i engelska och svenska som andraspråk äger rum här.

Hiss finns från gården. Du måste meddela info.provningar@educ.goteborg.se en vecka före informationsmötet om du behöver tillgång till hiss.