Bibliotekets historia

Majornas bibliotek öppnade 1902 och är ett av Göteborgs äldsta bibliotek. Under de drygt hundra år som har gått har biblioteket haft tre olika adresser i Majorna.

Först låg det i den nu rivna Sjögrenska gården på Stigbergstorget 2. Lokalerna var trånga och mörka, men biblioteket blev snabbt populärt. I föreskrifterna vid Göteborgs stads folkbibliotek angavs att man bara fick låna en bok i taget i högst 14 dagar. Om man ville fick man låna om den, men om man inte lämnade tillbaka boken i rätt tid blev den hämtad av ett bud och man fick böta 75 öre.

1925 flyttade biblioteket till Bryggeri Kronans hus på Karl Johansgatan 25. Förutom öl luktade det nog från sillupplaget intill. När saneringen av Majorna kom igång revs många av husen i området. En del av majborna flyttade och utlåningen på biblioteket sjönk.

I juli 1962 slogs portarna upp till ett nybyggt, modernt bibliotek på Chapmans torg. Arkitekter var Rune Lund och Alf Valentin. Lokalerna var från början tänkta att användas som en biograf, vilket man fortfarande kan se på den breda entrén med plats för bioaffischer på båda sidor. Det nya biblioteket fick stor uppmärksamhet och besökarna strömmade in. Biblioteket renoverades under våren 2013 och barn- och ungdomsavdelningen fick sin ursprungliga placering. Ett nytt rum för konst, film och musik tillkom.

”Man har sagt att biblioteken äro de vuxnes skola – i skolan förvärvar man läskunnighet – men den bevaras och underhålles i biblioteken. De äro träningsbanor för vår intelligens, dit vi gå för att studera, dit vi gå om vi vilja ha någon praktisk upplysning, vare sig det gäller en lagfråga eller sättet att halvsula skor.”
Maria Larsen, Göteborgs folkbibliotek 1922.