Visningar

Till Majornas bibliotek kan du komma med en grupp om ni vill få en visning av biblioteket. Vi kan visa biblioteks lokaler, digitala tjänster eller något annat av bibliotekets utbud. Vi skräddarsyr visningen utifrån din grupps behov och önskemål.

Välkommen att beställa tid för visning! Ring 031-365 95 51 eller skicka e-post till majorna.bibliotek@kultur.goteborg.se.