Lokaler och utrustning

Biblioteket ligger i markplan och har inga trappor. Det finns sittplatser med och utan bord, men inte något studierum. Biblioteket har två toaletter, varav en har skötbord och är handikappanpassad.

Internetdatorer/ordbehandlingsdatorer

För tillfället finns fyra datorer som du kan använda 60 minuter per dag.

Datorn går inte att boka i förväg. 15 gratis svartvita utskrifter per dag. 

För att använda en dator behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod. Om du inte har något bibliotekskort eller PIN-kod kan du skaffa det på biblioteket. Allt du behöver är att ta med dig en giltig legitimation.


Utskrifter

Du skriva ut femton sidor gratis varje dag när det gäller svart-vitt, därefter kostar det 2 kr per sida. För tillfället går det inte att skriva ut i färg. 

Databasdator

 Databasdatorn är för tillfället stängd.

Vanligtvis finns en dator som du kan använda om du vill söka i bibliotekets databaser. Här kan du till exempel släktforska. 

Trådlöst nätverk

Om du har med dig en egen dator eller telefon kan du surfa med hjälp av bibliotekets trådlösa nätverk. Läs mer om hur det trådlösa nätverket fungerar

Kopiator

För tillfället kan du kopiera femton svartvita kopior gratis varje dag.

Därefter gäller följande avgifter för kopiering:

  • A4 svartvitt 2 kr per sida
  • A4 färg 5 kr per sida
  • A3 svartvitt 4 kr per sida
  • A3 färg 10 kr per sida

Scanner

Du kan scanna dokument gratis till en mejladress.