Vilka är vi


Kompetenscentrum främjande och förebyggande är en enhet som erbjuder utbildningar, stöd och konsultation. Vi vänder oss till yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och unga.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetenscentrum främjande och förebyggande erbjuder utbildningar och stöd till yrkesverksamma. Utbildningarna fokuserar på sociala frågor som rör barn och unga. Vi vänder oss till dig som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom exempelvis skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv i Göteborg. Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer, utbildningar och konferenser för dig som vill ha utveckling och stöd i ditt arbete inom området.

Fokus på barn och unga

Utbildningarna fokuserar på att alla som arbetar med barn och unga ska kunskap i hur vi arbetar med frågor som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, droger och spel om pengar samt våld i nära relationer. 

Kostnadsfritt stöd

För anställda inom Göteborgs Stad och fristående förskolor och skolor är allt vårt stöd och utbildningar kostnadsfritt. Det gäller också andra yrkesverksamma grupper som kommer i kontakt med barn och unga i Göteborg. 

Våra utbildningar som berör våld i barn och ungas nära relationer och våld i nära relationer med fokus på orosanmälan är också öppna för de kommuner som har avtal med Kompetenscentrum våld i nära relationer. 

Konsultation

Verksamheter i Göteborg kan konsultera oss för stöd i sitt förebyggande arbete och inom beroendefrågor rörande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Bland annat besöker vi skolor och håller workshops för personal för att utveckla det förebyggande arbetet inom skolan.