Utbildningar


Kompetenscentrum främjande och förebyggande ger utbildningar som berör barn och unga.

Våra utbildningarna berör områden som: 

  • Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)
  • Sexualitet och samtycke
  • Våld i nära relationer

Utbildningarna innehåller ofta konkreta tips och övningar ni kan ta med er till era verksamheter i det fortsatta arbetet.