Utbildningar


Kompetenscentrum främjande och förebyggande i sociala frågor ger utbildningar som berör barn och unga. Utbildningar ska rusta yrkesverksamma som har kontakt med barn och unga upptäcka problem. Det är viktigt att våga möta barnen och prata om svåra frågor. Men också ge en grundläggande kunskap kring vad vi ska göra med svaren.

Våra utbildningarna berör områden som: 

  • Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)
  • Sexualitet och samtycke
  • Våld i ungas nära relationer

Utbildningarna innehåller ofta konkreta tips och övningar ni kan ta med er till era verksamheter.