Till innehåll

Kompetenscentrum främjande och förebyggande i sociala frågor

Kompetenscentrum främjande och förebyggande

Kompetenscentrum främjande och förebyggande i sociala frågor erbjuder kostnadsfria utbildningar och konsultationer till yrkesverksamma som arbetar med barn och unga i Göteborg. Syftet är att öka personalens kompetens och stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom områden som sexualitet, samtycke och relationer, droger och spel om pengar samt våld i nära relationer.

${loading}