Tal och Språk F-9

Här går elever med generell språkstörning från förskoleklass och upp till årskurs 9. Vi tar emot elever från Göteborg och kranskommunerna. Kannebäcksskolan Tal och språk F-9 finns i samma lokaler som Kannebäcksskolan Döv och Hörsel F-9 och Kannebäcksskolan Grundsärskola 1-9.

Om undervisning och klasser

Undervisningen bedrivs i små klasser med tvålärarsystem om 5 till 9 elever med stor möjlighet till individualisering. På skolan arbetar logopeder som verkar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Kannebäcksskolans tal- och språkinriktning innebär:

  • Mindre undervisningsgrupper
  • Tvålärarsystem
  • Strukturerad och konkret pedagogik
  • TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
  • Genomgående bildstöd, visuella arbetsscheman och tidshjälpmedel
  • Möjlighet till individuellt stöd i läs- och skrivinlärning
  • Möjlighet till individuellt stöd i tal-, språk- och kommunikationsutveckling

På vår enhet finns fritidshem med mindre grupper.

Antagningskriterier

Eleven som ansöker ska ha diagnos F80.2B Generell språkstörning (impressiv och expressiv) med betydande påverkan på både språklig förståelse och språklig uttrycksförmåga. Språkstörningen kan förekomma tillsammans med andra neuropsykiatriska diagnoser såsom autism eller ADHD, men den språkliga funktionsnedsättningen ska anses vara den primära svårigheten.

Så ansöker du till Kannebäcksskolan Tal och Språk

Ansökan görs via Göteborgs Stads ansökningsblankett för kommunala förskoleklasser och grundskolor. Blanketten finns HÄR.