Fotograf: Lo Birgersson

Kannebäcksskolan anpassad grundskola 1-9


I vår anpassade grundskola läser eleverna enligt ämnen och/eller ämnesområden. Vi har nära till skog och hav, vilket ger oss fina möjligheter till undervisning och lek även utomhus. Undervisningen tar ofta sin utgångspunkt i en konkret upplevelse såsom utflykt, uppdrag eller studiebesök. Kannebäcksskolan Anpassad grundskola 1-9 finns i samma lokaler som Kannebäcksskolan Tal och Språk F-9 och Kannebäcksskolan Döv och Hörsel F-9.

Om skolan

Här läser eleverna enligt ämnen och/eller ämnesområden. Vi har cirka 75 elever fördelade på femton klasser, några av dem delas sedan upp i mindre grupper. 

Runt våra elever finns en stor personalgrupp -  lärare, speciallärare och elevassistenter. Utöver dessa har vi också lärare i praktisk/estetiska ämnen; slöjd, musik, hemkunskap, bild och idrott i elevernas vardag.

Det finns ett elevhälsoteam i vilket skolsköterska, psykolog, kuratorer och specialpedagoger ingår tillsammans med biträdande rektorer. 

Flera gånger per år har såväl skola som fritidshem, gemensamma aktiviteter med Kannebäckskolans två grundskoleenheter. Eleverna har också möjlighet att träffas och leka tillsammans på raster under skoldagen då vi delar skolgård.

Fint läge med anpassad inomhusmiljö

Vi har ett fint läge i Västra Göteborg, med nära till hav och skog, men också närhet till kollektivtrafik vid Opaltorget. Skolans placering ger oss goda möjligheter till undervisning och lek i många olika miljöer.

Vi har en väl anpassad och genomtänkt inomhusmiljö. Det finns ett dramarum, där man bland annat känner musiken i golvet, en bildlokal med brännugn för lera och i vårt skolbibliotek finns en engagerad skolbibliotekarie samt stort utbud av litteratur. I anpassad grundskola vistas eleverna i egna anpassade lokaler på skolan, men vi delar idrottshall, musiksal och skolrestaurang/bamba med övriga grundskolan.

I skolan finns tillgång till hörselteknik och lokalerna är inredda för att skapa en bra ljudmiljö. I flera klassrum finns det Smartboards och annan teknik. Eleverna har tillgång till egna iPads eller PC. 

Undervisning på svenska och/eller teckenspråk

Här sker undervisningen antingen på svenska och/eller teckenspråk. Som stöd använder vi AKK (alternativ och  kompletterande kommunikation) till exempel bildstöd, kroppsspråk, ritprat, taktila föremål och/eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Även i fritidshemmen kommunicerar vi både på svenska och/eller teckenspråk och använder oss av AKK och TAKK.

Våra ledord

Anpassade grundskolans ledord är Kommunikation, Mångfald, Tilltro och Delaktighet. Vi arbetar med att synliggöra varandras förmågor och olika behov. Genom att reflektera över vår kommunikation synliggör vi den mångfald som finns i vår verksamhet. Vi arbetar för att varje elev ska stärkas i sin tilltro till den egna förmågan och utveckla sin självständighet. Detta skapar förutsättningar för allas möjlighet till delaktighet och kommunikation.

Trygghet och trivsel

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad kommunicerar du det med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Vi ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den  innehåller:

  • Kartläggning och utvärdering av tidigare års arbete 
  • Mål för det främjande och förebyggande arbetet
  • Konkreta insatser under läsåret
  • Rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning av kränkningar 

Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med en vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. 

Prao och praktik

I Anpassad grundskola erbjuds våra högstadieelever både prao och praktik som ska underlätta för eleven att göra sitt gymnasieval i åk 9.

Prao innebär att eleven får möjlighet att pröva på att arbeta på en arbetsplats.

Praktik innebär att eleven får möjlighet att pröva på att delta i undervisning på olika gymnasieprogram under flera dagar.

Läs mer om prao och praktik HÄR.

Så ansöker du till Kannebäcksskolan Anpassad grundskola

All information finns att hitta HÄR.