Fotograf: Asbjörn Hanssen

Våra skolar


Olikheter berikar och på Kannebäcksskolan möter vi alla elever med tilltro till varje elevs unika förmåga. Kannebäcksskolan består av tre skolenheter: Döv och Hörsel F-9, Anpassad grundskola 1-9 och Tal och Språk F-9.

Här kan du läsa mer om verksamheterna på Kannebäcksskolan

Döv och Hörsel F-9

Anpassad grundskola 1-9

Tal och Språk F-9