Elevers arbete kring intresseområden

Prao och praktik


I anpassad grundskola erbjuds våra högstadieelever både prao och praktik som ska underlätta för eleven att göra sitt gymnasieval i åk 9. Prao innebär att eleven får möjlighet att pröva på att arbeta på en arbetsplats. Praktik innebär att eleven får möjlighet att pröva på att delta i undervisning på olika gymnasieprogram under flera dagar.

Åk 8

Vårterminen (VT) åk 8 erbjuder vi prao. Detta sker på en arbetsplats i ca 2-5 dagar. Exempel på prao är café, trädgård, öppna förskolan med flera. Man kan även få möjlighet att utföra sin prao på skolan. Vid prao på arbetsplats får eleven alltid möjlighet att ha med sig elevassistent om eleven så önskar.

VT åk 8 mars-april, vårdnadshavare kallas till möte med studie- och yrkesvägledare (SYV). Vid detta tillfälle får ni vårdnadshavare information om anpassad gymnasieskolans program och hur vi arbetar med övergången mellan anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

VT åk 8 maj, alla elever kallas till ett enskilt möte med SYV, där pratar vi om vad eleven har för intresseområden. Vi arbetar både med bilder och tecken som stöd samt text.

Efter det mötet går vi igenom vilka anpassade gymnasieskolor som skulle kunna vara bra val för eleven att få möjlighet att göra sin praktik på i början av åk 9.

Åk 9

Höstterminen åk 9 i september kallar vi åter eleverna till enskilda uppföljningssamtal utifrån samtalet i åk 8. Där fastställer man tre olika anpassade gymnasieskolor som eleven önskar göra praktik på. Praktiken på nationellt program är två dagar och praktiken på individuellt program är fem dagar. Se separat informationsblad om de olika anpassade gymnasieskoleprogrammen. Vi skickar även ut en medgivandeblankett som måste godkännas av vårdnadshavare. Syftet med blanketten är att anpassad gymnasieskola ska få titta på de fyra utredningarna, psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk. Om denna blankett inte fylls i får eleven inte göra praktik.

Allt som rör elevernas praktikplatser ordnas av skolan och SYV. Ni som vårdnadshavare får självklart komma med förslag och synpunkter på vilka anpassad gymnasieskolor som kan vara intressanta. Vi utgår från elevens intressen och styrkor när vi föreslår anpassade gymnasieskolor.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte alls måste välja någon av de skolorna eleven gjort praktik på. Det är också viktigt att avbryta praktik om man känner att praktiken är helt fel. Då får man prova på en ny praktikplats. Praktiken skall göras för att få möjlighet att se vad som passar och uppfyller elevens behov.

I oktober i åk 9 startar praktikperioderna. Skolan meddelar elev och vårdnadshavare i god tid om när och var praktiken skall ske. Det är alltid en personal från klassen på Kannebäck anpassad grundskola som följer med eleven till praktiken för att eleven ska känna sig trygg.

VT åk 9 i början av januari erbjuder vi er ett möte om ni behöver det för att ni ska kunna göra ert val av vilka tre program och anpassade gymnasieskolor eleven ska söka till. I början av februari ska ansökan till anpassad gymnasieskola vara inskickad. Detta sköts av vårdnadshavare och all information ni behöver skickas till er från SYV.

Vid frågor gällande anpassad gymnasieskola och praktik är ni alltid välkomna att kontakta Liselotte.

 

Liselotte Gärde Axelsson

Studie- och yrkesvägledare                                               
Tel: 031- 367 30 31
liselotte.axelsson@educ.goteborg.se