Kannebäcksskolan Tal och Språk F-9


Här går elever med generell språkstörning från förskoleklass och upp till årskurs 9. Vi tar emot elever från Göteborg och kranskommunerna. Kannebäcksskolan Tal och språk F-9 finns i samma lokaler som Kannebäcksskolan Döv och Hörsel F-9 och Kannebäcksskolan anpassad grundskola 1-9.

Om undervisning och klasser

Undervisningen bedrivs i små klasser med tvålärarsystem om 5 till 9 elever med stor möjlighet till individualisering. På skolan arbetar logopeder som verkar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Kannebäcksskolans tal- och språkinriktning innebär:

  • Mindre undervisningsgrupper
  • Tvålärarsystem
  • Strukturerad och konkret pedagogik
  • TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
  • Genomgående bildstöd, visuella arbetsscheman och tidshjälpmedel
  • Möjlighet till individuellt stöd i läs- och skrivinlärning
  • Möjlighet till individuellt stöd i tal-, språk- och kommunikationsutveckling

På vår enhet finns fritidshem med mindre grupper.

På grund av begränsning av kapacitet på skolan och förändringar i organisationen har grundskoleförvaltningen beslutat att stoppa intaget på Kannebäcksskolan tal och språk till hösten 2022.


Kannebäcksskolan Tal och Språk tar just nu inte in nya elever

Grundskoleförvaltningen utreder om Kannebäcksskolan Tal och Språk ska bli en resursskola. I ansökningsprocessen ör önska skola hösten 2024 går det inte att önska Kannebäcksskolan Tal och Språk. Om nämnden fattar beslutet att skolan blir en resurskola, så kommer ansökan ske senare under vårterminen 2024.

Politikerna i grundskolenämnden fattade i december 2022 beslut om att så kallade resursskolor ska införas i Göteborgs stad. Resursskolor riktar sig till elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Grundskoleförvaltningen utreder just nu om Kannebäcksskolan Tal och Språk kan bli en resursskola och ta emot nya elever till höstterminen 2024. I utredningen ingår bland annat att föreslå hur regler för urval och skolplacering i resursskola ska fungera. 

Politikerna i grundskolenämnden kommer ta del av utredningen och ska ta ställning till grundskoleförvaltningens förslag på grundskolenämndens möte 26 mars. När politikerna har fattat beslut återkommer vi med mer information. 

Bakgrund 

Grundskoleförvaltningen har sedan 2020 arbetat med att förändra organisationen för kommunal grundskola och anpassad grundskola i Göteborgs Stad. Förändringarna ska skapa bättre möjligheter för stöd och undervisning som är likvärdig och håller hög kvalitet.