Till innehåll

Hoppet - ett innovationsprogram för klimatneutralt byggande

Mer återbruk och klimatneutrala val i byggprojekt

Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för klimatneutralt byggande. Första målet var att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Nästa fokus blir att nyttja mer återbrukat material i ny- och ombyggnadsprojekt.

${loading}