Illustration: Link Arkitektur

Om Hoppet

Hoppet är ett innovationsprogram som fungerar som ramverk för ett 30-tal olika projekt där innovationer och återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt.

En del av Göteborgs Stads klimatstrategi

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt. Vårt första projekt i innovationsprogrammet Hoppet, är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Uppdraget finns med i kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2017 och ligger i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.

Hoppet är ett undersökande innovationsprogram som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. Det första projektet var att bygga förskolan på Backa kyrkogata så klimatneutralt och fossilfritt som möjligt. Byggnaden stod färdig i december 2021 och beräkningar visar att 62 procent av de klimatpåverkande utsläppen hade kapats tack vare klimatsmarta val av material och metoder.

Det långsiktiga målet är att Göteborgs Stad ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Det är som att lägga ett näst intill omöjligt pussel. Men i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa målgrupper är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring.

Läs mer om Göteborg Stads klimatstrategi.

Delprojekten i innovationsprogrammet Hoppet kan delas in i sju fokus:

  • Träbyggnation
  • Klimatförbättrad betong
  • Cellglasgrund
  • Återbruk
  • Fossilfria transporter
  • Utsläppsfria byggarbetsplatser
  • Maxtak på koldioxidutsläpp per kvadratmeter