Interiör på Hammarkullens bibliotek. Foto: Moa Kim

Om biblioteket


Hammarkullens bibliotek invigdes den 5 april 1992.

Hur Hammarkullens bibliotek kom till

1989 ansökte biblioteksnämnden i Göteborg hos statens Kulturråd om metodutvecklingsbidrag för ett folkrörelsebibliotek i Hammarkullen. Ansökan avslogs. Senare kompletterades ansökan av LO-distriktet, som sökte medel för kultur i arbetslivet för att medverka i projektet. Deras ansökan beviljades och för budgetåret 91/92 bidrog Kulturrådet med medel. Stadsdelsnämnden beslöt i september 1991 att under en treårsperiod omfördela resurser för att möjliggöra ett igångsättande av biblioteket. Ett föreningsutvecklingsbidrag ställdes till förfogande under 1992, 1993 och 1994. Den femte april 1992 invigdes biblioteket. 

Från folkrörelsebibliotek till folkbibliotek

1996 startades verksamheten upp i nya och större lokaler, som delas med Medborgarkontoret. Biblioteket började samma år att drivas på entreprenad i treårsperioder av Folkets Hus i Hammarkullen. Från och med 2011 drivs inte längre biblioteket i Folkets Hus regi, utan fungerar som övriga stadsdelsbibliotek.

I januari 2018 återinvigdes biblioteket och medborgarkontoret efter ett drygt års renovering och utbyggnad. Biblioteket hade då fått mer än dubbelt så stor yta. 

Vid årsskiftet 2019/2020 lade medborgarkontoret ner sin verksamhet i Hammarkullen och flyttade ut från bibliotekets lokaler.