Interiör på Hammarkullens bibliotek. Foto: Moa Kim

Lokaler och utrustning


På Hammarkullens bibliotek kan du låna dator, använda trådlöst nätverk, skriva ut, kopiera och skanna.

Lokaler och tillgänglighet

Hammarkullens bibliotek ligger på markplan. För mer information om tillgänglighet på Hammarkullens bibliotek, se Tillgänglighetsdatabasen.

Studieplatser

I biblioteket finns flera studieplatser.  

Grupprum

Det finns två grupprum för max 4 personer som kan användas för grupparbeten eller möten. Grupprummen kan användas om de är lediga. Företräde ges till grupper om minst två personer och för studerande.  

Dator för besökare

På biblioteket finns publika datorer för vuxna. För att använda en publik dator loggar du in med ditt bibliotekskortsnummer eller ditt personnummer och din pinkod. Du kan boka en dator i Netloan. På Hammarkullens bibliotek finns:

 • 4 datorer för vuxna. Max 30 minuter per dag.

USB-minnen

Det går inte att spara filer på de publika datorerna. Tänk på att ta med ett eget USB-minne om du vill spara viktiga filer. Du kan också låna ett USB-minne hos oss för tillfällig användning på biblioteket. 

Regler för datoranvändning

 • Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material. 
 • Du får inte utnyttja någon annans lösenord eller identitet. 
 • Var rädd om utrustningen och arbetsmiljön. 
 • Lämna datorn i gott skick och anmäl eventuella fel och skador till personalen.

Hörlurar

Vill du lyssna på musik eller andra ljudfiler vid datorerna finns det hörlurar att låna.

Skrivare

Du kan skriva ut från bibliotekets datorer. Du kan skriva ut i svartvitt och i färg. Innan du skriver ut sätter du in pengar på ditt bibliotekskort. Du kan skriva ut upp till tre sidor om dagen gratis från våra datorer, därefter gäller följande priser:

 • A4 svartvitt, 2 kronor per sida
 • A4 färg, 6 kronor per sida

Vi accepterar betalning med kreditkort, kontokort och Swish. 

Trådlöst nätverk

Biblioteket har trådlöst nätverk. Använd ditt bibliotekskort eller personnummer och pinkod för att koppla upp din enhet. Läs mer om hur du använder det trådlösa nätverket.

Kopiator

Du kan göra svartvita kopior och färgkopior hos oss. Innan du kopierar sätter du in pengar på ditt bibliotekskort. Du kan kopiera upp till tre sidor om dagen gratis, därefter gäller följande priser:

 • A4 svartvitt, 2 kronor per kopia
 • A4 färg, 6 kronor per kopia
 • A3 svartvitt, 5 kronor per kopia
 • A3 färg, 12 kronor per kopia

Vi accepterar betalning med kreditkort, kontokort och Swish. 

Kopieringsregler

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Kopiering av hela verk

Det är förbjudet att kopiera hela verk, till exempel böcker och kurslitteratur. Det är bara tillåtet att kopiera begränsade delar av en bok.
Det du kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Fri kopiering av vissa typer av material

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså fritt kopieras.

Skanner

Det är gratis att skanna dokument och skicka dem som filer till e-post. Du behöver ett bibliotekskort för att kunna använda skannern.