Bilden föreställer en öppen bok med bokstäver från olika alfabet som svävar omkring den.

Språkintroduktion


Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som nyss flyttat till Sverige, saknar grundskolebetyg i svenska och är i åldrarna 16-20 år.

På Språkintroduktion får du lära dig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Du läser också andra ämnen som du behöver för nästa steg i din utbildning. På språkintroduktion läser du 1-4 år. Hur lång tid du studerar beror på vilken skolbakgrund du har och vilket mål du har med din utbildning. Efter språkintroduktion kan du söka vidare till en annan utbildning; antingen inom gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.  Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare får du planera dina fortsatta studier. 

Ämnen 

Här kan du läsa dessa ämnen:

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Idrott och hälsa
 • Bild
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi 
 • Historia
 • Religion
 • Biologi
 • Kemi
 • Fysik


Om du har gått i skolan väldigt lite 

Språkintroduktion litteracitet är en särskild undervisning som är speciellt anpassad för dig som inte har gått i skolan alls, eller bara under en kort tid. Där lägger vi stort fokus på att lära dig läsa, skriva och använda text. Dessa förmågor är mycket viktiga i dagens samhälle. Du läser svenska, matematik och engelska. Du läser också en introduktion till samhällsorienterade och naturorienterande ämnen. Andra ämnen som ingår i utbildningen är bild, idrott och musik. Sedan kan du fortsätta med andra studier.