Elevinformation

Här finns information som du som elev behöver känna till.


Det här förväntar vi oss av dig 

Skolans motto är "Jobba hårt, var snäll". Det betyder att vi förväntar oss att du kommer i tid till alla lektioner,  och att du alltid gör ditt bästa. Du jobbar hårt för att klara dina studier. Du är snäll mot dina skolkamrater och lärare. Du följer skolans regler. 

Skolans regler

  • Vi visar varandra hänsyn och respekt genom att komma i tid till alla lektioner, studiebesök och möten. 
  • Vi visar kamratskap genom att bry oss om varandra och hjälpa varandra. 
  • Vi ställer upp stolar och plockar undan efter oss när lektionen är slut. 
  • Vi håller ordning på våra saker och är rädda om dem. 
  • Vi använder inte våra mobiltelefoner i klassrummet.  

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska din vårdnadshavare ringa eller sms:a din mentor. Är du över 18 år kan du ringa själv. Det går också att sjukanmäla sig via Vklass. Om du är sjuk mer än en vecka måste du ha ett sjukintyg från en läkare.  

Busskort och matkort

När du börjar på skolan får du busskort och matkort för att äta lunch.  Om du förlorar busskort eller matkort säger du till i expeditionen. Du kan då få hjälp att beställa nytt kort men du måste betala för det.

Låna dator och böcker

Du får låna dator och böcker i skolan. När du slutar på skolan måste du lämna tillbaka dem.