Elevhälsan

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator och specialpedagog. De hjälper dig när du inte mår bra, när du behöver prata med någon vuxen eller när du behöver mer hjälp för att hänga med i skolarbetet.

Skolsköterska:
Nina Ottosson
Tel: 072-855 49 85
E-post: maria.sundstrom@educ.goteborg.se

Kurator:
Maria Sundström
Tel: 031-367 10 61, 070-399 98 95
E-post: maria.sundstrom@educ.goteborg.se

Specialpedagog: 
Kia Linder
Tel: 070-302 00 78
E-post: kia.linder@educ.goteborg.se

Skolpsykolog:
Jessica Andreasson
Telefon: 0704-71 09 08
E-post: jessica.andreasson@educ.goteborg.se