Lokalservice

Serviceenheten består av vaktmästeri och städ, samt en servicechef.


Lars Martinsson
Servicechef
Telefon: 076-147 65 19
E-post: lars.martinsson@educ.goteborg.se


Anders Larsson
Vaktmästare
Telefon: 070-595 86 32
E-post: anders.larsson@educ.goteborg.se


Martin Schöld
Vaktmästare
Telefon: 072-255 72 80
E-post: john.martin.schold@educ.goteborg.se


Ulrika Scott Johansson
Lokalservice
Telefon: 070-677 80 75
E-post: ulrika.scott@educ.goteborg.se


Almaz Tsegai
Lokalservice
Telefon: 070-731 43 24
E-post: almaz.tsegai@educ.goteborg.se